DEAS
DEAS administrerer på vegne af Frederiksberg Boligfond Rolfshus. Beboerrepræsentationen i Rolfshus har et løbende samarbejde med PrivatBo – primært gennem ejendomskontoret og Inspektør Michael Christensen.
Beboerrepræsentationen mødes med inspektøren mindst en gang årligt for at drøfte ejendommens tilstand, Privatbos planer for ejendommen (vedligehold m.v.) samt de ønsker vi som beboere har til forbedringer, ændringer o.lign.

DEAS 06 2024